O nás

TOBAdental
Stomatologické centrum Toba vzniklo v roku 2002.
Zariadenie poskytuje kompletné všeobecné i špecializované stomatologické služby pre deti a dospelých a disponuje najmodernejším materiálnym a prístrojovým vybavením , zároveň je odborným referenčným pracoviskom renomovaných dentálnych spoločností a akreditovaným pracoviskom Slovenskej Zdravotníckej univerzity. 

Poskytujeme komplexné stomatologické služby, vrátane stomatochirurgických zákrokov a čelustnoortopedickej liečby.

Filozofiou tímu je individuálny prístup ku každému pacientovi , venovať sa maximálne po stránke stomatologickej i psychologickej so snahou obmedziť nepríjemné zážitky z ošetrenia na minimum. . Personál si pravidelne zvyšuje kvalifikáciu na
domácich i zahraničných odborných podujatiach.

Centrum je dostupné zo všetkých časti Bratislavy i z hlavných dialničných ťahov, sídli v priamom centre Bratislavy na Vajanského nabreží 15 s blízkymi parkovacími kapacitami i prístupom k MHD.

MUDr.Miroslava Tóthová

Štúdium a vzdelávanie:
 • Lekárska Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • atestácia prvého stupňa zo stomatológie na SZU v Bratislave
 • nadstavbová atestácia zo stomatologickej protetiky na SZU v Bratislave
 • certifikát gnatológia školiace stredisko Leutkirch, Nemecko
 • certifikát estetická stomatológia, Univerzita Ulm, klinika záchovnej stomatológie, Nemecko 
 • Endodoncia, ošetrenie koreňových kanálikov,  prof. Cantatore
 • Endodoncia, 3D plnenie koreňových kanálikov, prof. Friedmann
 • Endodoncia, prof. Pertot
 • Endodoncia, prof. Julian Weber
 • Biomimetická stomatológia, Pascal Magne
 • Estetika v protetike , prof. Mauro Fradeani, Pesaro, Taliansko
 • Funktioneller Aufbau fur den prophetischen Zahnersatz, Jozef Kunkela, Leutkirch KaVo
 • Modern endodontics in every practice , prof.Johnson
 • Ozónová terapie ve stomatologii - léčebná metóda 21.století , prof. Ed Lynch, Miroslava Tóthová
 • Advanced prosthodontics - tips and tricks for dental praxis , prof. Jacob Wirz
 • Dental inovation symposium, Munich/2007
 • Adhesive posterior restoration symposium , prof. Ivo Krejci
 • Dental implantation workshop, Praha, Patrick N. Walder
 • 1st a 2nd State of the art of tooth colored adhesive restorations , 2004 a 2006, University of Ulm, prof. Dr. B.Haller,
 • Kompletná adhezívna rekonštrukcia u abradovaných zubov, 2014, Francesca Vailati, MD,DMD,MSs
 • Dokonalosť v endodoncii, prof. Clifford J. Ruddle, DDS,FACD,FICD, 2015
 • 10th Bienale conference of The Pediatric Dentistry Association of Asia , Japonsko.2016
 • Dental Traumatology for children and adolescent, Prof. Mitsuhiro Tsukiboshi, Tokyo 06/2016
 • Module 1 Composites from GC, Lueven, Belgicko, 2016
 • Estetická a funkčná rehabilitácia: tradícia vs inovácia, nové protokoly a inovatívne postupy, Dr. Mauro Fradeani, 2016
 • 3D endodontics: improving shaping, cleaning and obturation procedures, prof. Gianluca Gambarini, 2016
 • Pacific Dental Conference, Vancouver, 2017
 • Christian Coachman, The Art and Technology in Modern Interdisciplinary Treatment Planning, Digital Smile Design, Vancouver, 2017
 • Kaskády 2017, Kompozity a adhezíva, prof. Bernd Haller, 2017
 • Color science and shade matching, Chad J. Anderson, Vancouver 2017
 • 23 years of experience in biomimetic restorative dentistry, Pascal magne, Uherske Hradište, 2017

Predošlá prax:
 • I.stom.klinika Fakultnej Nemocnice Bratislava, odd. stomatologikej protetiky
 • Stom.klinika SZU Bratislava, odd. stomatologikej protetiky SZU Bratislava, akreditované pracovisko

Prednášková , školiaca a publikačná činnosť pre:
 • SZU Bratislava , Andel dental academy Hlohovec :odborné kurzy
 • stomatologická protetika
 • estetika
 • ozónová liečba
 • endodoncia
 • detská stomatológia, KOL 3M Espe 
 • Digitálna stomatológia, KOL 3M ESpe digitálne technológie
 • KOL 3M Espe, Mailefer 
 • KOL GC Japan

MUDr. Taras Feltsan, PhD., MPH.


 ŠTÚDIUM

1999 – 2005 Lekárska Fakulta UK, Bratislava
odbor stomatológia

10/2008 Špecializačná skúška v odbore stomatológia

2005-2010 Doktorandské štúdium na LF UK Bratislava

12/2012 Špecializačná skúška v odbore maxilofaciálna chirurgia

06/2015 Špecializačná skúška v odbore odborník na riadenie vo
Verejnom zdravotníctve (MPH)


PRAX

10/2005- LF UK Bratislava, vysokoškolský asistent, neskôr odborný
vysokoškolsky asistent. Lekár na Klinike stomatológie a MFCH LF UK a OÚSA


CERTIFIKÁTY

03/2009 Dentolveolárna chirurgia ( SZU Bratislava )

06/2009 Implantológia ( SZU Bratislava )

12/2010 Mukogingiválna chirurgia ( SZU Bratislava )
 •