Technológie

 Z najmodernejších technológii sú to napr.:
 • Quicksleeper- prístrojové podanie lokálnej anestezy (pacientom len minimálne vnímané)
 • Rádiovisiografia -digitálne RTG s minimálnou dávkou žiarenia ( cca 1/6 bežného rtg) so zobrazením snímku do 5 s na monitore pri kresle pacienta
 • Diagnodent – laserový diagnostický prístroj odhalí začínajúce aj skryté zubnékazy
 • Healozone - bezbolestná liečba zubného kazu pomocou ozónu
 • Airflow- čistenie a odstraňovanie pigmentu prúdom aerosolu s jemnými časticami abrazíva
 • Intraorálna kamera -vďaka nej môžete sledovať stav svojho chrupu pred ajpo liečbe.
 • Strojové endodoncia - ošetrenie koreňových kanálikov rotačnými nástrojmi
 • Thermafil, Guttacore –hermetické uzatvorenie koreňových kanálikovpredhriatou gutapečou
 • Beepfeell- hermetické uzatvorenie koreňového kanálika tekutou gutaperčou, vsúčasnej dobe považovaná za najideálnejšie endodontické ošetrenie
 • Implantáty- vnútrokostné titánové náhrady jednotlivých zubov
 • GTR – riadená tkanivová regenerácia- rekonštrukcia mäkkých a tvrdýchzubných tkanív pomocou prirodzených aj syntetických materialov.
 • Operačný mikroskop - možnosť ošetrenia v dentálnom mikroskope.
 • Cerec - 3D korunka na počkanie, bez otlačkov, digitálne skenovanie, 3D fréza
 • Fyziodispenzer - chirurgický prístroj pouzívaný pri chirurgických zákrokoch a implanátoch