Parodontológia

Pri kompletnom vyšetrení absolvujete aj vyšetrenie ďasien a závesného aparátu zubov. V prípade , že u Vás diagnostikujeme parodontologické ochorenie, navrhneme Vám liečbu. Táto spočíva v predkroku v dentálnej hygiene prevádzanej profesionálne, s doporučením potrebných intervalov. Zároveň môžeme odobrať bakteriologickú vzorku na zistenie prítomnosti baktérií.Ak je Vaše ochorenie vážnejšie, doporučujeme konzervatívnu liečbu - lokálne ošetrenie a mix antibakteriálnych liekov. U vážnejšieho ochorenia navrhneme chirurgickú liečbu.