Implantáty

Imlantáty sú možnosťou ošetrenia - resp. doplnenia zubov po ich strate. Nahradiť sa dá jeden chýbajúci zub, ale aj väčší zubný úsek, prípadne celková stata zubov.

Podmienkou je dostatok kvalitného kostného podkladu. Túto požiadavku zistíme na 3D rtg vyšetrení. V niektorých prípadoch je možné miesta v ktorých by bolo vhodné vložiť implantát upraviť metódou riadenej kostnej regenerácie a takto si ich pripraviť na vloženie implantátu.

Implantát je malá titanová skrutka, aplikovaná bezbolestne v lokálnej anestéze do oblasti chýbajúceho zuba. Po vhojení cca 4-8 týždňov sa na túto titanovú skrutku vyhotovuje zubná náhrada. Už raz aplikovaný implantát sa pri potrebe nového ošetrenia - resp. doplnenia chrupu po väčšej strate nemusí odstraňovať, ale ostáva a je použitelný na ďalšie ošetrenie.

Ak po aplikácii implantátu nechcete na doplnenie zubov čakať 8 týždňov, je väčšinou možné vyrobenie dočasnej korunky, resp. mostíka na implantát až o ošetrenia definitívnou náhradou.