Protetika

Ak u Vás prišlo k strate zubov, funkčnosť a estetika Vášho chrupu je porušená. So stúpajúcim počtom chýbajúcich zubov môže trpieť tráviaci trakt, pretože potrava nie je dostatočne spracovaná. Doporučením je doplnenie chrupu minimálne po najdôležitejšiu zónu prvých stoličiek. V rámci protetického ošetrenia môžeme pre Vás navrhnúť niektorú zo zubných náhrad:
  • fixné náhrady, orunky a mostíky
  • fazety, inleje
  • na implantátoch fixované náhrady
  • snímateľné náhrady: totálne aj čiastočné
  • náhrady bez spôn, na systém “gombíkov"
Zubné náhrady pre Vás vyrobí zubný technik.
Menšie náhrady, ako korunky, malé mostíky, inleje, onleje a fazety môžeme vyrobiť na počkanie technológiou Cerec z keramických hmôt a kompozitných hnmôt.