Estetika

V rámci estetického ošetrenia Vám ponúkame možnosť vybrať si medzi priamou a nepriamou technikou ošetrenia. Priama technika znamená modeláciu estetických výplní priamo v ústach pacienta. na toto ošetrenie používame materiály nanotechnológie, vysoko estetické a s dobrou trvanlivosťou. Nepriama technika znamená výrobu plomby , tzv. inleje alebo onleje a fazety mimo úst pacienta a
následne jej upevnenie na zubné tkanivo. Výplne zadných zubov a fazety sa dajú takto zhotoviť z plastických kompozitných materiálov alebo z rôznych druhov porcelánu.

V našom centre Vám ponúkame aj možnosť tohto ošetrenia na počkanie, 3D technológiou Cerec, bez nutnosti zhotovenia otlačkov a niekoľkodňového čakania na budúcu rekonštrukciu.

Takisto medzi estetické ošetrenia radíme aj zubné náhrady, najmä korunky a mostíky. Tieto môžu byť vyrobené zubných technikom, najmä u prených zubov, alebo 3D technológiou Cerec na počkanie.