Komplexné vyšetrenia

Pri prvej návšteve Vám náš personál poskytne dotazník, v ktorom Vás požiadame o vyplnenie osobných údajov a údajov o celkovom zdravotnom stave. Tieto informácie sú pre nás dôležité pri Vašom ďaľšom ošetrení.
V rámci vstupnej prehliadky zhodnotíme stav Vašich zubov a následne Vám navrhneme plán liečby. Oboznámime sa s Vašimi časovými požiadavkami a možnosťami. Súčasťou prehliadky je vyšetrenie zubného kazu prístrojom Diagnodent a rtg. Pravdepodobne Vám pri prvej návšteve doporučíme absolvovanie profesionálnej dentálnej hygieny , aby sme pri ošetrení Vašich zubov pracovali iba v zdravom
tkanive- tak je totiž životnosť ošetrenia podstatne lepšia. Dentálnu hygienu doporučujeme absolvovať dva krát ročne, nutnosť prevetívnych prehliadoch Vám doporučíme podľa stavu Vašich zubov, minimálne však jeden krát ročne.

V rámci ďalšej starostlivosti poskytujeme
 • vstupné a preventívne prehliadky pre deti a dospelých
 • aj deti predškolského veku
 • komplexná diagnostika pre konzervačné, protetické, parodontologické aj chirurgické ošetrenia
 • diagnostika zubného kazu objektívnou metódou- diagnostický laser pre zistenie prítomnosti a hĺbky kazu
 • diagnostika parodontologických ochorení
 • diagnostika defektu chrupu a plánovanie protetickej liečby
 • zhodnotenie čeľustno-ortopedických anomálií a spolupráca s čeľustným ortopédom
 • liečba zubného kazu
 • liečba paro ochorení
 • chirurgická liečba
 • implantáty
 • protetické ošetrenia
 • dentálna hygiena
 • bielenie
 • ošetrujeme aj pod mikroskopom