Chirurgia

Všetky chirurgické zákroky sú prevádzané minimálne v lokálnom znecitlivení. Pri zákroku necítite žiadnu bolesť. následne po zákroku budete poučení o ďaľšej liečbe, nutnej domácej starostlivosti a kontrolách. Lokálnu anestézu podávame s veľmi jemnými prostriedkami, múžme použiť aj anestetický prístroj QuickSleeper, takže ani aplikáciu anestetika takmer nevnímate.
Zákroky , ktoré najčastejšie prevádzame:
  • preventívne a liečebné zákroky na mäkkých tkanivách
  • estetické zákroky na mäkkých tkanivách v prednom úseku chrupu
  • resekcie, odstránenie cýst a ložísk v oblasti koreňov zubov
  • implantáty
  • sinuslift
  • extrakcie zubov múdrosti
  • GTR: riadená kostná regenerácia (kolagénová membrána a kostný granulát) -možnosť regenerácie a dobudovania kostného podkladu
  • vyšetrenie a liečba ochorení čeľustného kĺbu
  • kyretáže parodontálnych vačkov a iné parodontologické zákroky